+359 2 9627167 omatech.bg@gmail.com
Проект BG16RFOP002-2.089-0286-C01 „Подкрепа за малки предприятия…

Проект BG16RFOP002-2.089-0286-C01 „Подкрепа за малки предприятия…

На 16.08.2021 г. ОМАТЕХ ЕООД  стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0286-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по...
OMATECH & EROWA (Зала 14 / Щанд 14-A-9)

OMATECH & EROWA (Зала 14 / Щанд 14-A-9)

OMATECH & EROWA (Зала 14 / Щанд 14-A-9) Посетете ни на Международен технически панаир, Пловдив. Партньорите на Оматех са доказани европейски производители, които осигуряват компетентна и гъвкава реакция на потребностите ни (респективно на нашите клиенти)....