+359 2 9627167 omatech.bg@gmail.com

OMATECH & EROWA (Зала 14 / Щанд 14-A-9)
Посетете ни на Международен технически панаир, Пловдив.

Партньорите на Оматех са доказани европейски производители, които осигуряват компетентна и гъвкава реакция на потребностите ни (респективно на нашите клиенти).
Продуктите EROWA са категоризирани в четири направления.
– Интерфейс инструментални системи между машината и обработваемия детайл.
– Измервателни системи за позициониране на електроди и елиминиране на грешки.
– Системи за зареждане, които съдържат всички роботи за промяна на обработваемия детайл.
– Всички софтуерни продукти за контрол на производствените машини са част от четвъртото направление Системи за трансфер на данни.