Фирма EROWA започва като малък бизнес за производство на инструментална екипировка и постепенно се превръща в организация с дистрибуторска мрежа по целия свят.
Днес фирмата разполага с пълна гама от продуктови решения, включваща от закрепващи системи до съоръжения за автоматизация и софтуерен контрол.

Company website:

http://www.erowa.com/en/homepage.html